מילון מושגים

אובדן כושר עבודה

מרכיב בפוליסות של ביטוחי חיים, המבטיח תשלום חודשי במקרה שחלה ירידה בהכנסה כתוצאה ממחלה או פציעה. 

אחוזי אי כושר

קביעת שיעור הפגיעה ביכולת התפקוד וההשתכרות. גובה אחוזי אי הכושר הוא שקובע את גובה הפיצוי הכספי. אחוזי אי כושר אינם ניתנים באופן אוטומטי למי שנקבעו לו אחוזי נכות, אלא נקבעים באופן נפרד על פי המלצת עובדת שיקום או רופא תעסוקתי.

אחוזי נכות

קביעת שיעור חומרת הנכות על פי ספר הליקויים של הביטוח הלאומי. כל מגבלה מעניקה מספר אחוזי נכות על פי חומרתה, הטיפול הרפואי הנצרך וערכי הבדיקות. כל זכות המוענקת עקב מגבלה רפואית, דורשת מספר מסויים של אחוזי נכות.

ביטוח סיעודי

ביטוח הנרכש באופן פרטי מחברת ביטוח או דרך קופת החולים, ומעניק תשלום חודשי במקרה של מצב סיעודי, או החזר עבור הוצאות הנובעות ממצב סיעודי, כמו החזקת עובד זר, שהייה במוסד סיעודי, ועוד.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח הנרכש באופן פרטי, ומעניק למבוטח פיצוי כספי במקרה של נכות או נזקים אחרים שנגרמו בגלל תאונה.

דמי פגיעה

תשלום שהביטוח הלאומי משלם למי שנפגע בעבודה ונאלץ להעדר מעבודתו כתוצאה מכך. התשלום הינו עבור אובדן ההכנסות שבמשך 91 הימים שלאחר הפגיעה.

הלוואה עומדת

הלוואה הניתנת על ידי הביטוח הלאומי למי שנקבעו לו לפחות 40% מוגבלת בניידות. ההלוואה משמשת לצורך קניית רכב חדש, ויש לפורעה רק בתנאים מסויימים.

וועדת ערר

וועדה הכוללת שני רופאים לפחות ומזכיר וועדה, ובסמכותה לקבוע אחוזי נכות למי שהגיש ערעור בעקבות דחיית תביעתו. וועדת ערר חייבת לכלול חברים שונים מהחברים בוועדה הראשונה (דרג א').

וועדה רפואית

וועדה הכוללת רופא אחד לפחות ומזכיר וועדה, ובסמכותה לקבוע אחוזי נכות למי שמגיש תביעה עקב מוגבלות כלשהי. הוועדה מבססת את קביעתה על התיק הרפואי שצורף לתביעה, דברי התובע, ובדיקה גופנית.

חוות דעת רפואית

מסמך מפורט המסכם את האבחנות הרפואיות, המצב הרפואי הנוכחי, היסטוריה רפואית, תוצאות בדיקות, השלכת המצב הרפואי על התפקוד, ולעיתים המלצה על אחוזי נכות או אחוזי אי כושר. חוות דעת רפואית מומלצת מאד במקרה של הגשת תביעה עקב נכות, ובמיוחד במקרה של ערר על קביעת וועדה רפואית.

מחלות מקצוע

נכות שנגרמה לאדם כתוצאה מפגיעה מתמשכת עקב תנאי עבודתו. הביטוח הלאומי משלם קצבת נכות מעבודה בגין נכות זו, בכפוף לקריטריונים.

נקודות זיכוי

סכום המקוזז מגובה מס ההכנסה שיש לשלם. הורה או אפוטרופוס לילד עם מוגבלות זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות.

פטור ממס הכנסה

רשות המיסים פוטרת אדם עם מוגבלות רפואית, שנקבעו לו 90% נכות לפחות, מתשלום מס הכנסה עד לתקרה מסויימת.

פנסית נכות / פנסיה רפואית

תשלום חודשי מקרן הפנסיה במקרה שחלה ירידה בהכנסה מעבודה כתוצאה ממחלה או פציעה.

פעולות היומיום / ADL

באנגלית (Activities of Daily Living) פעולות המהוות בסיס לעצמאות גופנית של אדם ולחוסר תלות שלו בזולת.
הפעולות הבסיסיות הן: ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה ושתיה, הפרשות, וכן הצורך בהשגחה בתוך הבית.
פעולות היומיום נבדקות לצורך הערכת הזכאות לביטוח סיעודי ולקצבת שירותים מיוחדים.

קצבת ילד נכה

קצבה חודשית המשולמת על ידי הביטוח הלאומי להורים שילדם סובל ממוגבלות כלשהי, פיזית, שכלית או נפשית.

קצבת ניידות

לא ניתן לקבל קצבת נכות כללית יחד עם קצבת נכות מעבודה. כדאי לך לבדוק איזו קצבה תהיה משתלמת יותר במצבך.

קצבת נכות כללית

קצבה חודשית המשולמת על ידי הביטוח הלאומי לאנשים שכושרם לעבוד ולתפקד נפגע בגלל מגבלה רפואית.

קצבת נכות מהעבודה

קצבה חודשית המשולמת על ידי הביטוח הלאומי לאנשים שנותרה להם נכות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

קצבת שירותים מיוחדים - שר"מ

קצבה חודשית המשולמת על ידי הביטוח הלאומי לאנשים שזקוקים לעזרה בפעולות היומיום, או לאנשים שמצבם הרפואי מצריך השגחה צמודה.

תאונת עבודה

פגיעה שאירעה לאדם תוך כדי ועקב עבודתו, לרבות בדרך לעבודתו, או בחזור ממנה. הביטוח הלאומי משלם קצבת נכות מעבודה בגין פגיעה זו, בכפוף לקריטריונים.

תג חניה לנכה

תעודה המוענקת על ידי משרד הרישוי למי שמוגבל בניידות עקב ליקוי ברגליו, או למי שנקבעו לו 60% נכות לפחות, ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. התעודה מאפשרת לבעליה להחנות את רכבו במקומות המיועדים לנכים, ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתאם לתנאים מסויימים.

תיק רפואי

המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המצורפים לתביעה. התיק הרפואי כולל סיכומי ביקור, תוצאות בדיקות, חוות דעת, ועוד. התיק הרפואי מהווה את הבסיס העיקרי לקביעת החלטה בתביעה.

תעודת נכה

תעודה המוענקת על ידי הביטוח הלאומי למקבלי קצבאות עקב נכות, או למי שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור מסויים. התעודה מעניקה לבעליה הנחות בתחבורה ציבורית, בכניסה לאתרים שונים, בתשלום אגרות שונות, ועוד. כמו כן היא עשויה לכלול אישור על פטור מעמידה בתור ומתשלום עבור מלווה.

תוכן עניינים